Jim Mak

Huisstijl en website

Jim Mak is trainer, coach en inspirator van groepen. Jim kwam bij ons met de vraag om zijn werkzaamheden eens te beschrijven en te structureren. Na enkele gesprekken maakte Jolanda een websitestructuur en schreef daar de teksten voor. Vervolgens zijn we een passend en pakkend ontwerp gaan maken voor de site. Uiteindelijk hebben we ook een nieuwe huisstijl voor Jim ontwikkeld.

Logo

Het logo is een visuele weergave van een groep. Een verzameling van emoties, karakters, weergegeven in kleuren. Koele mensen (blauw), gepassioneerde mensen (rood), rustige mensen, enzovoort. Door de verscheidenheid van karakters is een groep continu in beweging. Zo ook bij het logo. Dat kent een optische dynamiek zodat het lijkt alsof het altijd in beweging is. Een cirkel is de metafoor voor een verzameling (bv ø = lege verzameling), maar ook van processen (’de cirkel is rond’). Alle kleuren bij elkaar vormen grijs (de ‘grijze’ massa). Het zijn juist de individuele accenten die er uit springen.

Logo
correspondentieset
Website