Ruimte voor de Rivier

Communicatie conferentie

In oktober 2009 werd de eerste Bestuurlijke Conferentie Ruimte voor de Rivier gehouden door Rijkswaterstaat. Hiervoor maakten we alle communicatiemiddelen, van vooraankondiging per elektronische nieuwsbrief tot uitnodiging tot inrichting van de conferentiezaal en na afloop het boekje met verslag en foto’s van de conferentie.
Er werd een adaptie op de bestaande Ruimte-voor-de-Rivier huisstijl gemaakt speciaal voor de conferentie.

Ruimte voor de Rivier-klein
Uitnodiging conferentie